Skip to the content.
Visie op Riel 2015

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN

Toekomstvisie 2015

Datum: 14 januari 2016
Commissie: Wilbert Gooskens, Peter van de Moosdijk en Harry Droog

Doel van de VISIE

Voor de bewoners van Riel beoogt de toekomstvisie:

  1. het toetsingskader te zijn voor :
    • de ontwikkelingen, besluitvorming en planvorming voor het “gebied”
    • het onderhoud en handhaving van de afspraken/regelgeving voor het gebied
    • relevante aspecten van de nabije omgeving
  2. de basis te vormen voor een programmatische aanpak

Gebied

kaart
Grondgebied van Brabants landschap (feb 2015)

Kenmerken van het gebied.

Riel heeft een UNIEK KARAKTER met een rijke geschiedenis.

Deze rijke geschiedenis is nog herkenbaar aan:

Met als historische overblijfselen:

Ontwikkelingen laatste 20 jaar

Kapel
De kapel op Riel

Bescherming uniek karakter

De visie anno 2015 richt zich vooral op het behoud van het unieke karakter betreffende:

Aanvullend wordt aandacht gegeven aan herstel van historische elementen en het opnemen van nieuwe passende/duurzame elementen.

Bebouwing en inrichting van de erven

Streek-eigen cultuurlandschap

Voor de bescherming van het landschap en de rijke flora en fauna zijn vooral van belang:

Buurtschap Riel
Riel gezien vanaf de Geldropseweg

Wegenstructuur en openbare ruimte

Voor bescherming zijn van belang:

Buurtschap Riel
Buurtschap Riel

Herstel historische elementen

Verschillende zaken zijn reeds gerealiseerd:

Slotopmerkingen

Bijlagen Programmatische aanpak

Bebouwing en inrichting van de erven.

De commissie heeft betreffende het bestemmingsplan volgende reacties geproefd en ondersteunt deze:

Streek-eigen cultuurlandschap

De commissie heeft volgende aandachtspunten geformuleerd:

Winters Riel
Winters Riel

Aandachtspunten qua wegenstructuur:

Aandachtspunten qua openbare ruimte:

Mogelijkheden herstel historische elementen of toevoeging passende elementen: