Skip to the content.

Afschermende bosrand bij Riel blijft behouden

Verschenen in Eindhovens Dagblad, zaterdag 14 augustus 2010

EINDHOVEN - De bosgordel bij Riel die het beschermde dorpsgezicht afscheidt van de nieuwbouwwijk Gijzenrooi, blijft behouden. Het besluit van het college is de uitkomst van een overleg tussen gemeente, buurtvereniging Riel en andere betrokkenen.

Met name de buurtvereniging Riel kwam in verzet toen de gemeente een paar jaar geleden begon met het kappen van bomen om doorzichten te maken vanuit Gijzenrooi en de nieuwbouwwijk Putten. De buurtbewoners vreesden dat de afschermende werking van de bosgordel daarmee zou verdwijnen. En dat terwijl het ‘bos’ in 1992 juist daarvoor was aangelegd. In samenspraak is nu besloten dat er een nieuwe vorm van beheer komt.

De komende jaren vindt er op kleine schaal onderhoud plaats en wordt onder andere de beplanting afgezet. De wandelpaadjes worden in stand gehouden.

Gerard van Gastel van buurtvereniging Riel is blij met het besluit. “Het plan met die doorzichten zag niemand zitten. We hebben er flink wat gesprekken met de gemeente opzitten, maar zijn blij met het resultaat. Nu maar afwachten of de gemeente zich aan de afspraken gaat houden.”