Skip to the content.

Oude vuilstort 500.00 kuub verontreinigd

Vervuiling van oude stort Riel breidt zich uit

Verschenen in het Eindhovens Dagblad, 29 september 2011, door Rob Burg

Eindhoven – De aanpak door de gemeente Eindhoven van de oude, ernsig verontreinigde stortplaats Gijzenrooi zorgt voor verontrusting onder enkele bewoners van het gehucht Riel. Uiterlijk 1 januari 2015 moet dat plan gereed zijn, of moet begonnen zijn met “saneren”. Volgens de gemeente kan dat laatste ook betekenen dat er alleen gemonitord wordt. Daarbij wordt met behulp van peilbuizen gekeken hoe de verontreiniging zich verplaatst.

Volgens bewoner van Riel Co de Heus doet de aanpak van de gemeente te weinig recht aan het urgente en spoedeisende probleem. In een onderzoek van Arcadis in opdracht van de gemeente wordt geconcludeerd dat er sprake is van een “ernstig geval van bodemverontreiniging”. Ging de gemeente eerst uit van een vervuiling van “slechts” 6000 kubieke meter grond en grondwater, door de onderzoekers wordt dat nu geschat op 500.000 kuub grondwater.

Vorig jaar werd de stortplaats afgedekt met een laag van een meter zand. Daarmee voldeed de sanering aan de wettelijke regels. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat die maatregel onvoldoende was, omdat het vervuilde grondwater zich heeft verplaatst.

De verontreiniging verspreidt zich via dat grondwater in de richting van de nabijgelegen woonwijk Gijzenrooi. Volgens de onderzoekers gaat dat met een snelheid van tuseen de zes en twaalf meter per jaar.

Rielenaar De Heus heeft onvoldoende vertrouwen in de monitoring, die één keer per jaar plaatsvindt. Volgens hem is dat te weinig en gebeurt het ook nog in november, als het grondwater laag staat. Ook zijn er meer peilbuizen nodig. “Nog beter zou het zijn als de stort alsnog opgeruimd wordt .”