Skip to the content.

Landschappelijk Inrichtingsplan

De voorstellen bepreken zicht voornamelijk tot de openbare ruimte en de erven (zie tabel). De gevraagde ontwikkeling van een samenstel van maatregelen en de fasering is vervolgens in nauw overleg met de bewoners van Riel ter hand genomen. Dit was te meer noodzakelijk omdat een groot deel van de te nemen maatregelen op particulier terrein diende plaats te vinden en het dus ook nodig was om in samenspraak met de bewoners tot een realistisch plan te komen dat in Riel op een draagvlak zou kunnen rekenen.

Voor de uitwerking is de medewerking gevraagd van de Boerderijenstichting. Dit heeft geleid tot een opdracht aan de boerderijenstichting verbonden langdschapsarchitect S. Elings om het plan voor te bereiden. Bij de uitwerking van het plan is gekozen voor de volgende uitgangspunten: