Skip to the content.

Het bodemarchief van een langgevelboerderij te Riel

In 1992 werden plannen goedgekeurd voor nieuwbouw op de plaats van de in 1991 afgebrande boerderij, waarbij het geheel zou worden onderkelderd. Omdat daarbij tevens het bodemarchief zou worden verwoest, kon in overleg met de eigenaar vóór aanvang van de nieuwbouw een opgraving worden uitgevoerd. Deze opgraving vond plaats in de periode 14 december 1992 - 5 februari 1993.

In het navolgende worden, na een korte historische inleiding over Riel, de opgravingsresultaten samengevat, waarbij het culturele en het botanische vondstmateriaal afzonderlijk worden besproken.

Inhoudsopgave

(Tekst: N. Arts en H. Luijten)