Skip to the content.

De buurt Riel

Het gehucht Riel ligt in het stadsdeel Stratum in Eindhoven.

De historie van Riel gaat terug tot in de 12e eeuw. De buurt is uniek te noemen. Enerzijds is het historisch karaketer goed bewaard gebleven, anderzijds leven we in een moderne tijd.

Visie op Riel

Deze unieke situatie stelt aan ons -zowel aan de individuele bewoner als aan de buurtvereniging- verschillende eisen. Immers, waar wij aan de ene kant zorgvuldig en met respect met het verleden moeten omgaan, vraagt de moderne tijd aanpassingen waar dit mogelijk is.

Historie

Over het verleden van Riel en de omgeving is volop geschreven

Omgeving

De directe omgeving van Riel wordt gekenmerkt door hoge akkers, akkerwallen met kreupelhout en boomgaarden. Hier valt veel te wandelen en te fietsen.

In “Gijzenrooi, houw ‘t groen” is een impressie verschenen van wandelingen door de vier seizoenen, door P. v. Beek.

Door figuratieve schilder Titia Droog zijn de boerderijen van Riel vereeuwigd.

Buren van Riel