Skip to the content.

Beschermd dorpsgezicht Riel

In 1987 is het gehucht Riel door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aangewezen als ‘beschermd dorpsgezicht’.

Riel vertoont de kenmerken van het voor de Brabantse zandgronden typerende akkerdorp. De voor dit dorpstype kenmerkende groepering van boerderijen rond een driehoekige pleinruimte, de plaatse, is in Riel nog herkenbaar. Ook de bebouwing is nog voor een belangrijk deel van historische waarde. Ook zijn een aantal van de boerderijen aangewezen als Rijksmonument.

Het besluit