Skip to the content.
Bestemmingsplan “Beschermd Dorpsgezicht Riel 1998”

Beschrijving van de bebouwing

Riel 9

Deze boerderij werd in 1899 herbouwd op de plaats van een afgebrande boerderij. In de voorgevel is de eerste steen ingemetseld. De boerderij is verbouwd tot woonboerderij, waarbij de bouwmassa volledig in tact is gebleven. Het is een type langgevelboerderij uitgevoerd in een zogenaamde veldovensteen en het zadeldak is gedekt met rode mulderpannen. Onder de dakvoet bevindt zich een muizetand. Ook hier is sprake van een langgevelboerderij.

De gave bouwmassa is beeldondersteunend voor de situatie ter plaatse. De overige bebouwing op het erf is zowel situatief als qua massavorm niet te handhaven. Het karakter van de vervangende bebouwing zal uit beide oogpunten goed op het geheel moeten aansluiten, met het zo mogelijk handhaven of verplaatsen van het bakhuisje.

Riel 10

De boerderij werd in 1879 herbouwd op de plaats van een oudere boerderij. Ze is nog vrij gaaf bewaard gebleven. Dit pand heeft nog een agrarische functie. Het is een langgevelboerderij met een zadeldak en gedekt met blauwe-grijze betonpannen en gedeeltelijk met blauwe tuile de nord panne. De gevelindeling is via verbouwingen aangepast aan het huidige gebruik. De stal is uitgebreid en de schuurfunctie is elders op het erf ondergebracht.

De boerderij dient gehandhaafd te worden. De achteraanbouw van de boerderij benadeelt in sterke mate de hoofdvorm. De totale kwaliteit van het erf zou versterkt worden door de diverse bijgebouwen te vervangen door een gecombineerd goed gesitueerd en architectonisch verantwoord bijgebouw.

Riel 11

Riel 11, achterkant
Riel 11, achterkant (Foto: Yvonne Henderson)

Dit is een in 1985 nieuw gebouwde en mooi gesitueerde boerderij in Riel. De oorspronkelijke boerderij werd in 1865/1866 gebouwd op een weiland langs de Lakerloop. De boerderij heeft een bouwmasse van baksteen en hout met zadeldak en wolfseinden gedekt met riet. De dakvoet is gedekt met oud-hollandse pannen. Aan de straatzijde staat een gemetseld bakhuisje met oud-hollandse pannen en een houten schop met schilddak en wolfseind, gedekt met riet en rode oud-hollandse pannen.

Zij dienen gehandhaafd te blijven. De overige bebouwing zal samengevoegd moeten worden tot een geheel in relatie met de gebouwen op het naastgelegen erf teneinde een verantwoorde situatie te krijgen.

Riel 12

Tussen Riel 11 en Riel 13 stond vroeger een boerderij. De huidige bebouwing van no. 12 is een bouwval en past niet in dit agrarisch geheel en zal daarom te zijner tijd verwijderd moeten worden. Deze gebouwen zijn momenteel bewoond (stand 1998).

Riel 13

Deze boerderij is in 1882 gebouwd. Op deze plaats lag voor die tijd geen boerderij. Ze is gaaf gerestaureerd. Ze heeft een zadeldak met wolfseinden, gedekt met riet en blauwe oud-hollandse pannen. De woonhuisramen hebben een 6-ruits indeling met luiken. Aan de hoofdbouw is aan de rechterzijde een aanbouw gerealiseerd.

Riel 13
Riel 13 (Foto: Yvonne Henderson)

Deze boerderij staat op de rijksmonumentenlijst en dient gehandhaafd te blijven. Het op het perceel aanwezige vrijstaande bijgebouw (opname 1998) zou uit een estetisch oogpunt vervangen dienen te worden door een beter bij de boerderij passend bijgebouw.

** Het vrijstaande bijgebouw is vervangen.

Riel 14

Deze boerderij is gelegen op de plaats van een zeer oude, mogelijk 17e eeuwse boerderij. De huidige boerderij werd tegelijk met Riel 1 in 1877 door brand verwoest. Ze werd nog eens in de oorspronkelijke stijl herbouwd, zodat zij momenteel eigenlijk een van de oudste boerderijen van Riel is. Interessant bij deze boerderij zijn verder het bakhuis en het houten schop. De laatse is inmiddels gerestaureerd (opname 1998). De boerderij is van buiten nog vrij gaaf. Ze behoort tot het langgeveltype en is gedekt met riet en blauwe oud-hollands pannen.

Riel 14
Riel 14 (Foto: Yvonne Henderson)

Ze heeft een zadeldak met wolfseinden. De gevelindeling is authentiek en heeft 20-ruits schuiframen in het woonhuis met vernieuwde luiken. De stal- en schuurdeuren zijn getoogd. De vernieuwde houten schop aan de wegzijde is gedekt met riet en blauwe oud-hollndse pannen. Achter de boerderij ligt het bakhuis met zadeldak en gedekt met blauwe oud-hollandse pannen.

De boerderij, schop en bakhuis zijn rijksmonument. Zij dienen gehandhaafd te blijven. De overige bebouwing op het terrein doet door zijn situatie, vormgeving en materiaaltoepassing afbreuk aan het geheel. Het verdient uit estetisch oogpunt aanbeveling de houten aanbouw en schuurgedeelte te slopen.


Beschreven bebouwing