Skip to the content.
Bestemmingsplan “Beschermd Dorpsgezicht Riel 1998”

Beschrijving van de bebouwing

Rielsedijk 20

Na de band van 1924 werd deze boerderij gebouwd in een afwijkende stijl. Op zich was zij niet storend. Bij de verbouwing in 1974 is het boerderijkarakter nagenoeg geheel verdwenen. Het perceel is omgeven door een fraaie beukenhaag.

Het woonhuis kan gehandhaafd blijven. In 1997 is een schuur, passende bij het woonhuis, gebouwd.

Rielsedijk 21

Na de brand van 1877 werd deze boerderij gebouwd op de fundamenten van een veel oudere boerderij. Tussen deze boerderij en de Rielsedijk liep een weg naar het gebied, die bekend stond als het Hoeveneind (ter hoogte van het speelhuis).

Deze boerderij was uiterst gaaf en was een rijksmonument, doch is in 1991 opnieuw afgebrand. Bij de herbouw zal rekening worden gehouden met de fraaie oude situatie met betrekking tot massa, kleuren en maten.

Rielsedijk 22

De kleine langgevelboerderij was aan het begin van de 20e eeuw nog een boerenwoning. De huidige stenen boerderij is verbouwd tot woonhuis. Ze heeft een zadeldak met wolfseinden, gedekt met riet en blauwe oud-hollandse pannen.

De boerderij dient gehandhaafd te blijven. Het atelier aan de achterzijde ligt te dicht bij de boerderij en doet bovendien door zijn vormgeving hieraan afbreuk. Een vervangende bebouwing zou door een goede situering en vormgeving het erf in zijn waarde herstellen. De schreeuwerige kleuren van hout en metselwerk zijn erg storend en behoeft aanpassing. Dit pand bepaalt voor een groot gedeelte het gezicht op Riel vanaf de Geldropseweg.

Rielsedijk 23

Ook dit huis werd slachtoffer van de brand in 1877 en is herbouwd in steen. Ze bepaalt, samen met nummer 21, het gezicht op Riel vanuit Zesgehuchten. Het is een gave eenvoudige landarbeiderswoning met stal en schuur. Ze heeft een zadeldak gedekt met blauwe opnieuw verbeterde hollandse pannen. Het woonhuis heeft 6-ruits raamkozijnen met luiken. In de kopgevel zitten vlechtingen.

Deze boerderij dient gehandhaafd te blijven.

Rielsedijk 24

Dit is een boerderijachtig woonhuis met mansarde kap en is van weinig architectonische betekenis, mede door de recente verbouwing.

Rielsedijk 25-49

Deze rij woningen dateert uit de jaren twintig en kunnen worden gehandhaafd waarbij de oorspronkelijke gevelstructuur terug kan worden gebracht.


Beschreven bebouwing